Czym dla Ślązaków była Tragedia Górnośląska?

Po tym jak Górny Śląsk został zajęty przez wojska radzieckie, Ślązaków, którzy chcieli powrócić do normalnego funkcjonowania po czasach wojny, spotkały prześladowania ze strony nowych władz. Te wydarzenia zostały później nazwane Tragedią Górnośląską. Prócz terroru, rozpętanego przez żołnierzy, radziecka administracja przeprowadziła masowe aresztowania ludności. Podstawą prawną do tego była zgoda aliantów podczas konferencji jałtańskiej na wykorzystanie przez ZSRR ludności niemieckiej do pracy przymusowej, co miało być formą reparacji, a także rozkaz Państwowego Komitetu Obrony ZSRR z 6 lutego 1945 roku o internowaniu Niemców od 17 do 50 roku życia. Przed deportacją zatrzymanych osadzano w trzech dużych obozach zbiorczych NKWD – w Łabędach, Mysłowicach i Oświęcimiu oraz w licznych mniejszych podobozach, czasem wykorzystywanych wcześniej przez III Rzeszę.

Kwestia Tragedii Górnośląskiej jest politycznie wykorzystywana przez niektóre środowiska polityczne w naszym regionie. Według ich narracji cierpienia Ślązaków były spowodowane działaniami Polaków, a to co ci robili było formą czystek etnicznych wymierzonych w lokalną ludność. W rzeczywistości jednak takie ujęcie Tragedii Górnośląskiej nie znajduje odzwieciedlenia w faktach. Więcej na ten temat w wywiadzie z Jackiem Lanusznym w Śląskiej Telewizji Patriotycznej.

(źródło zdjęcia: https://nto.pl/tragedia-gornoslaska-rosjanie-mordowali-gwalcili-grabili/ar/4477277)

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz