Tadeusz Mazowiecki – człowiek, który zniszczył śląski przemysł

Tadeusz Mazowiecki – człowiek, który zniszczył śląski przemysł

W roku 1989 Śląsk stał ciężkim przemysłem, to jednak zaczęło się szybko zmieniać z powodu przemian ustrojowych. Transformacja gospodarcza zamiast otworzyć nasz kraj na nowe zachodnie technologie i unowocześnienie już istniejących zakładów pracy doprowadziła do tego, że zakłady te zostały w dużej mierze całkowicie zamknięte lub sprzedane zdecydowanie poniżej wartości. Praktyka taka była powszechna i dotyczyło to wszystkich dziedzin polskiej gospodarki, Śląsk ucierpiał na tym jednak szczególnie (więcej na ten temat można poczytać w pracy: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171382813) Rozpocząte przez Mazowieckiego trendy w gospodarce kontynuowały wszystkie późniejsze rządy. Wspierała to też maszyna…

Więcej

Czym dla Ślązaków była Tragedia Górnośląska?

Czym dla Ślązaków była Tragedia Górnośląska?

Po tym jak Górny Śląsk został zajęty przez wojska radzieckie, Ślązaków, którzy chcieli powrócić do normalnego funkcjonowania po czasach wojny, spotkały prześladowania ze strony nowych władz. Te wydarzenia zostały później nazwane Tragedią Górnośląską. Prócz terroru, rozpętanego przez żołnierzy, radziecka administracja przeprowadziła masowe aresztowania ludności. Podstawą prawną do tego była zgoda aliantów podczas konferencji jałtańskiej na wykorzystanie przez ZSRR ludności niemieckiej do pracy przymusowej, co miało być formą reparacji, a także rozkaz Państwowego Komitetu Obrony ZSRR z 6 lutego 1945 roku o internowaniu Niemców od 17 do 50 roku życia. Przed…

Więcej