Polityk związany z ŚPR (środowisko RAŚ-u) może wejść do Sejmu przez Kukiz’15

Polityk związany z ŚPR (środowisko RAŚ-u) może wejść do Sejmu przez Kukiz’15

Jacek Piwowarczuk, który zajął drugie miejsce w wyborach do Sejmu w roku 2015 startując z list Kukiza w okręgu 31, przeszedł niedawno do Śląskiej Partii Regionalnej, czyli środowiska Ruchu Autonomii Śląska. Oznacza to, iż w przypadku przekroczenia progu przez Kukiz’15 w wyborach do PE, najprawdopodobniej zostanie on posłem, zastępując jedynkę na listach K’15 na Śląsku, Grzegorza Długiego. Działania RAŚ-u na Śląsku są groźnym precedensem, politycy ugrupowania szkalują pamięć o powstańcach śląskich, Jerzy Gorzelik porównywał ich do „zielonych ludzików”. O propagandzie historycznej RAŚ-u pisał więcej historyk ze Śląska, Wojciech Kempa. Niedawno…

Więcej

Śląska Partia Regionalna (środowisko RAŚ) popiera likwidację kopalń?

Śląska Partia Regionalna (środowisko RAŚ) popiera likwidację kopalń?

Śląska Partia Regionalna, którą tworzy dawne środowisko skompromitowanego Ruchu Autonomii Śląska i kilku innych regionalistycznych ugrupowań takich jak na przykład Związek Górnośląski, ogłosiło swoje poparcie dla Łukasza Kohuta, kandydata Wiosny Roberta Biedronia. Przypomnijmy, że Kohut postuluje likwidację górnictwa na Śląsku, pisaliśmy o tym wcześniej, jest to zgodne z programem Wiosny, która opowiada się za dekarbonizacją naszego regionu. Poglądy takie są związane ze skrajnie lewicową ideologią, której jednak nie trzymają się inne kraje w regionie, podawane zresztą za wzór do naśladowania przez lewicę, na przykład Niemcy, wciąż otwierający nowe kopalnie. Widać…

Więcej

Działaczka Ślonzoki Razem ma startować do PE z list Kukiz’15

Działaczka Ślonzoki Razem ma startować do PE z list Kukiz’15

Aleksandra Jelonek z partii Ślonzoki Razem ma startować do Europarlamentu z listy Kukiz’15 Ślonzoki Razem to jawnie separatystyczne ugrupowanie, powołane przez środowisko Ruchu Autonomii Śląska. Spowoduje to zapewne odwrócenie się od Kukiz’15 patriotycznej części elektoratu ugrupownia. Po odejściu ze śląskiego Kukiz’15 znacznej części struktur terenowych tej organizacji, może to utrudnić działanie ugrupowania na Śląsku. Odpowiedzialność za takie decyzje spadają na Grzegorza Długiego, który będzie liderem listy w naszym regionie. (źródło obrazka: http://slonzokirazem.com)

Więcej

Czym dla Ślązaków była Tragedia Górnośląska?

Czym dla Ślązaków była Tragedia Górnośląska?

Po tym jak Górny Śląsk został zajęty przez wojska radzieckie, Ślązaków, którzy chcieli powrócić do normalnego funkcjonowania po czasach wojny, spotkały prześladowania ze strony nowych władz. Te wydarzenia zostały później nazwane Tragedią Górnośląską. Prócz terroru, rozpętanego przez żołnierzy, radziecka administracja przeprowadziła masowe aresztowania ludności. Podstawą prawną do tego była zgoda aliantów podczas konferencji jałtańskiej na wykorzystanie przez ZSRR ludności niemieckiej do pracy przymusowej, co miało być formą reparacji, a także rozkaz Państwowego Komitetu Obrony ZSRR z 6 lutego 1945 roku o internowaniu Niemców od 17 do 50 roku życia. Przed…

Więcej